Select Page

Robimy badania, tworzymy start-upy, zmieniamy świat!

W związku z rozwojem naszego laboratorium badawczo-rozwojowego we Wrocławiu poszukujemy osoby do pracy na stanowisku:

Head of Business Development

Jesteśmy firmą, której misją jest pozytywne oddziaływanie na otaczający nas świat. Miejscem, gdzie powstają nowe technologie, a naukowcy mogą znaleźć ciekawą pracę i nieszablonowe wyzwania.

Wchodząc w relacje z pracownikami, partnerami i otoczeniem korzystamy z najlepszych standardów. Działamy na rynku nowych technologii już od ponad 5 lat. Wierzymy, że tworzymy coś więcej niż centrum powstawania startupów, ponieważ przy okazji naszych przedsięwzięć budujemy potencjał usługowy i produkcyjny firmy pozwalający na jej organiczny wzrost.

Szukamy dynamicznej, zorientowanej na wyniki osoby o wybitnych umiejętnościach:

 • kompleksowego rozumienia biznesu i planowania strategicznego,
 • nawiązywania kontaktów i budowania relacji biznesowych,
 • budowania efektywnych zespołów sprzedażowych i marketingowych,
 • przekładania strategii na cele operacyjne,
 • zarządzanie zespołem (ponad 10 osób),
 • wdrożenie i adaptacja produktów do potrzeb klientów,
 • osiągnięć określonego wolumenu sprzedaży (n mln euro /rok).

Wybrana osoba będzie odpowiadać za:

 • kształtowanie, wdrażanie i realizację strategii rozwoju biznesu w zakresie sprzedaży i obsługi klienta,
 • zarządzanie własnością intelektualną oraz komercjalizacja wyników prac badawczych,
 • realizację planów sprzedaży,
 • budowanie silnej pozycji firmy w branży,
 • analiza trendów rynkowych oraz możliwości rozwoju biznesu (szczególnie w zakresie posiadanego potencjału laboratoryjnego i naukowo – badawczego),
 • zarządzanie obszarem pozyskiwania partnerów do realizacji wspólnych projektów badawczych,
 • budowanie długofalowych, efektywnych relacji biznesowych ze strategicznymi partnerami,
 • zarządzanie obszarem inicjacji i uruchamianie spółek typu start-up lub spin – off w celu komercjalizacji wyników naukowo badawczych.

Wymagamy:

 • przynajmniej 10 lat doświadczenia w business development,
 • doświadczenia z klientami korporacyjnymi,
 • postawy self starter,
 • umiejętności sprawnego rozwiązywania problemów,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie biznesowym,
 • doświadczenia w branży elektronicznej (advanced matterials, nano/micro, semiconductors, batteries, sensors etc.),
 • wysokiej kultury pracy,
 • wielozadaniowości,
 • umiejętności planowania pracy własnej i zespołu,
 • prawa jazdy i gotowość do wyjazdów biznesowych.

Mile widziane:

 • Znajomość języka niemieckiego  i/lub francuskiego.
 • Znajomość i doświadczenie w metodach pracy takich jak Lean Startup oraz Scrum. 

Oferujemy:

 • Umowę o pracę lub kontrakt B2B.
 • Elastyczne godziny pracy.
 • Możliwość pracy hybrydowej – biuro oraz praca zdalna.
 • Realny wpływ na współtworzenie i rozwój firmy.
 • Twórcze i wymagające stanowisko pracy na styku nauki i biznesu.
 • Stały kontakt z nowoczesnymi rozwiązaniami z obszaru biotechnologii i inżynierii materiałowej.

Miejsce: Wrocław, ul. Bierutowska 57-59.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres rekrutacja@nanores.pl

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Wszystkie oferty powinny zawierać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego”

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych rekrutacjach prosimy o umieszczenie w CV dodatkowego oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych prowadzonych naborach przez okres najbliższych 12 miesięcy.”

Klauzula informacyjna

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją

Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Nanores Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław, NIP: 8982212066, REGON: 361709380, KRS: 0000561342

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod:

 • e-mail: rekrutacja (at) nanores.pl
 • adresem korespondencyjnym: ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław

Cel i podstawy przetwarzania

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: art. 221 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a. i lit. b Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej „RODO”).

Jeżeli zamieści Pani/Pan w CV swoje zdjęcie czy też dane dodatkowe (wykraczające poza dane z art. 221 § 1 kodeksu pracy) to Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również w tym zakresie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie dodatkowych danych i wyrażenie w ten sposób zgód na ich przetwarzanie jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.

Jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę Administrator danych będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie ze skutkiem na przyszłość.

Wysyłając swoje CV zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Odbiorcy danych osobowych

Przewidywane kategorie odbiorców danych: Dane osobowe będą udostępniane osobom upoważnionym przez Administratora i działającym na jego polecenie, pracownikom i współpracownikom Administratora, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki czy też dostawcom usług służących rekrutacji świadczonych drogą elektroniczną.

Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do 3 (trzech) miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Pani/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą przechowywane do 12 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Ma Pan/Pani prawo do:

1. Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.
2. Sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych.
3. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
4. Usunięcia danych osobowych.
5. Wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 kodeksu pracy (takich jak imię, nazwisko, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest dobrowolne ale niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie dodatkowych danych i wyrażenie w ten sposób zgód na ich przetwarzanie jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.

Informacja o braku profilowania

Informujemy, iż wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym dane nie będą podlegały profilowaniu.

 

Zobacz inne oferty pracy:

Twoje dane przetworzymy na potrzeby rekrutacji i nie będziemy ich udostępniać. W każdej chwili możesz zażądać ich usunięcia.

Laboratorium

Nanores Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław

Kontakt HR

rekrutacja@nanores.pl